Kamer van Koophandel

Haarlem
‘Nog altijd strak’

Kamer van Koophandel ontworpen in 1989, inmiddels verbouwd tot woning. Na een kleine dertig jaar is het gebouw ondanks de functiewisseling onaangetast gebleven door toepassing van onderhoudsarme materialen.

Het project is een uitbreiding aan de Nieuwegracht in Haarlem.

Het programma bestaat hoofdzakelijk uit kantoorruimte maar de bovenste verdieping bevat cursusruimte. Het betreft een uitbreiding.

De Nieuwegracht in Haarlem werd ooit geïnspireerd op de Herengracht van Amsterdam. De economische potentie bleek niet toereikend om voldoende bouwhoogte te genereren. De samenhang in de grachtenwand was dermate gevoelig voor eigentijdse architectuur dat een vormgeving is gekozen die vooral bestaat uit elementen die voorkomen in neven liggende bebouwing. Daarmee werd het onbedoeld een van de vroegste voorbeelden van (historiserend) bouwen in Haarlem

Ander werk