Purmerweg

Purmerend

‘Puzzelstuk tussen hoog en laag, water en land, dynamiek en luwte’

Het project is gerealiseerd binnen randvoorwaarden die K+B Architecten voor de gezamenlijke grondeigenaren Segesta en Intermaris opstelde. Het plan is deels in goed overleg met het hoogheemraadschap gerealiseerd in het dijklichaam van de rivier de Where.

Voor Intermaris is dit project binnen de kaders van de sociale woningbouw gerealiseerd. Het project kent een woonprogramma met twee-en drie kamerwoningen voor starters. Voor zorgorganisatie Odion is dit programma aangepast voor bewoners met een beperking.

De grote balkons zijn bedacht als zelfstandig dragend, waardoor er geen koudebrug zou ontstaan. De gevel is zeer hoogwaardig geïsoleerd met 25 cm EPS en afgewerkt met gevelstuc en Sto Ecoshapes. De ontsluiting is bijzonder door de aantrekkelijke ruimte die het veiligheidstrappenhuis vormt waardoor deze normaal mobile gebruikers uitnodigt de trap i.p.v. de lift te gebruiken.

Ander werk