Cargill Cocoa Wormer

Wormer
Cargill Cocoa

Cargill Cocoa is wereldmarktleider op het gebied van de productie van cacaomassa, -boter en -poeder. Deze positie is verworven door de hoge kwaliteit. Alle ontwerpbeslissingen zijn onderhevig aan hoge kwaliteitseisen, waarbij hygiëne, logistiek en veiligheid vormbepalende factoren worden. Deze fabriek verwerkt cacaomassa (elders geproduceerd) tot poeder en boter als halffabricaat voor de industrie. Het volledige programma bestaande uit; silogebouw voor de opslag van cacaomassa, perserij, poedervermaling, verpakking, expeditie, cacaobotersmelterij en een laboratorium, is gevat in één volume.

Het gebouw is gesitueerd in het oudste industriegebied van Europa; “de Zaanstreek”. Sinds de 17e eeuw is de cacao industrie hier gevestigd wegens het gunstige klimaat om cacaobonen op te slaan. De ruimtelijke karakteristiek van de Zaanstreek wordt gekenmerkt door een zeer intensieve vermenging van industrie en wonen. Sinds de Club van Rome in de jaren 70 van de vorige eeuw het milieuaspect op de politieke agenda heeft gezet, doen zich rondom deze vermenging in toenemende mate milieu-conflicten voor. In de hoofdopzet van dit gebouw, is het vermijden van dit milieu-conflict een hoofdthema. Op de locatie is reeds een cacaofabriek aanwezig sinds de jaren 60.

Cargill Cocoa is wereldmarktleider op het gebied van de productie van cacaomassa, -boter en -poeder. Deze positie is verworven door de hoge kwaliteit. Alle ontwerpbeslissingen zijn onderhevig aan hoge kwaliteitseisen, waarbij hygiëne, logistiek en veiligheid vormbepalende factoren worden. Deze fabriek verwerkt cacaomassa (elders geproduceerd) tot poeder en boter als halffabricaat voor de industrie. Het volledige programma bestaande uit; silogebouw voor de opslag van cacaomassa, perserij, poedervermaling, verpakking, expeditie, cacaobotersmelterij en een laboratorium, is gevat in één volume.

In de ruim 20 jaar dat Klous + Brandjes Architecten betrokken is geweest op deze locatie, is in twee stappen het zonder enig architectonisch idee samengestelde bestaande fabriekscomplex van non-descripte “blokjes” getransformeerd in een totaalontwerp. Langs de rivier de Zaan staan hoge silogebouwen die via een lagere verwerkingsfabriek overgaan in het laagste distributiedeel dat rondom een omsloten plein gegroepeerd ligt. Alle transportbewegingen op het terrein vinden plaats binnen deze omsloten ruimte.
Alle productie activiteiten bevinden zich achter de huid van een – voor industriegebruik standaard -,damwandprofiel. Door toepassing van ronde hoeken, zodanig subtiel geplooid rondom het productieapparaat, ontstaat ondanks het basale gevelmateriaal een uiterst elegante architectonische verbeelding. De volkomen strakke, -voor buitenstaanders ontoegankelijke – gevel van de fabriek krijgt na passeren van de doorgang naar het omsloten plein een bijzondere golvende plastiek door de combinatie van de consequent toegepaste ronde hoeken en diep uitgesneden laad- en losperrons. De kleurstelling is verbluffend eenvoudig; wit hoofdvolume met zwarte plint en krachtige kleuren voor de diep uit het volume uitgesneden loadingdocks.

Ander werk