Louis Davids Kwartier

Opdrachtgever: AM bv
Aannemer: BAM Wonen bv
Oplevering: 3e kwartaal 2019

‘Eigentijds individueel wonen’

Het project is het sluitstuk van de grootschalige ontwikkeling van het Louis Davids Carre in het centrum van Zandvoort. De locatie wordt geflankeerd door een veelheid aan stijlen en vormkenmerken; groot en klein, modern en romantisch, sober en geornamenteerd, grootschalig en kleinschalig. De contouren lagen vast; daarom is met inzet van architectonische middelen de verbinding met de omgeving gelegd.

Door de crisis kwam het project jaren stil te liggen, en kreeg een ander invulling dan aanvankelijk beoogd. Het plan bestaat uit 11 appartementen, 12 starterswoningen, 14 herenhuizen met tuin en 6 grondgebonden “dek-woningen” met wonen op de eerste verdieping, aansluitend op een grote terrastuin. Onder de terrastuin bevindt zich een parkeergarage.

De vorm is gedifferentieerd; de appartementen leggen een historische verbinding met de 19e -eeuwse badplaatsarchitectuur uit Duitsland. De Koninginneweg heeft aansluitend op de huurwoningen aan de overzijde een homogene architectuur, die sterk verwijst naar de Zandvoortse stijl zoals deze in het beeldkwaliteitsplan wordt verlangd. Aan de Prinsesseweg zijn de woningen het meest gevarieerd in materiaal en kleur. De woningen zijn weliswaar met een kap afgedekt, maar sluiten in hoofdvorm aan bij de scholen en appartementen aan de overzijde van de straat, die in een eerdere fase zijn gerealiseerd.
Diepliggende negge, typisch Zandvoortse erkers, en decoratieve toepassing van metselwerk legt de verbinding met de gewenste Zandvoortse stijl.

Ander werk