Twiske 4, Zaanstreek

Twiske
Nieuwbouw

‘Fijne witte parels’ die de onbewuste wens naar logica herstellen’

Twiske 4 ligt in een typisch Noord-Holland veenplassengebied in de Zaanstreek. Het bestemmingsplan, gekenmerkt door een strokenverkaveling, lijkt soms in te gaan tegen de logica van de menselijke geest. In dit overgangsgebied schurend aan de randstad, hebben wij ingespeeld op het herstel van de natuurlijke onderbewuste wens van de mens naar structuur. Om zo de onlogische verkaveling vanzelfsprekend te doen lijken.

Het betreft 8 woningen in sociale huur en 29 eengezinswoningen in verkoop, met twee- en drie lagen zonder kap.

Het Beeldkwaliteitsplan schreef een modern idioom voor, met de tweelaags naoorlogse woning als leidend archetype. We hebben, precies binnen de maten van het onwrikbare Bestemmingsplan, de “plat afgedekte blokjes” vormgegeven als kleine witte pareltjes, als smetteloze doosjes uitgevoerd, die de onderbewuste wens van de mens naar ordening in ere herstelt. 
Rond de kavel hebben wij een doorlopende plint aangebracht als erfafscheiding van de openbare weg. De plint is uitgevoerd met houten stootlijsten die een natuurlijke perfecte bescherming geeft tegen beschadigingen.

Ander werk