De Keyser Middenbeemster

Beemster
75 woningen
AM Wonen

‘Het project ligt in het werelderfgoed de Beemster’

Het plan De Keyser is een nieuwe wijk in het dorp Middenbeemster. Het plan is passend in het karakter van de Beemster: niet massaal, maar intiem en gevarieerd. Met de opzet van polder- en waterwegen, die de hoofdverdeling bepalen. En kleine aftakkingen in de vorm van fietspaden, wandelroutes en groenzones.

Het betreft 75 woningen in de categorie rijen woningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Het project is gerealiseerd binnen het systeem van NieuwbouwConcepten van BAM Woningbouw.
Er is getracht om vormverwantschap met de bestaande bebouwing van het dorp te verkrijgen. Zowel de historische- als de naoorlogse bouw zijn daarin meegenomen. Er is maximaal ingezet op architectuur; de goot is op de eerste verdiepingsvloer gelegen met dakkapellen die daar als het ware “in staan”. Dit detail zie je op veel plekken in het oude dorp terug. Soms loopt de gevel voor het dak langs, soms heeft het dak een overstek. In een bouwblok komt het tevens samengesteld voor.
De gevel is opgebouwd uit bijzonder metselwerk met reliëf in banden en rollagen, en vlakken met fraaie klampstenen. De toegepaste pannen zijn vlak en antraciet, waardoor de zonnepanelen in het vlak opgenomen worden. De witte twee-onder-één-kap- en de vier-onder-één-kapwoningen zijn strategisch geplaatst, op een -voor de Beemster- traditionele afstand van 90 m van elkaar, om de structuur van het Werelderfgoed in ere te houden.

Ander werk