Herman Harmshofje Geestgronden

Geestgronden Bennebroek
20 Patiëntenwoningen
GGZ inGeest

Het project is gesitueerd in een bosrijke omgeving van de GGZ-instelling “De Geestgronden”, die gedomineerd wordt door solitaire bebouwing. Centraal op het terrein is een ensemble van gebouwen uit het begin van de vorige eeuw gerealiseerd, die in onderlinge samenhang rondom een groen plein liggen. Ze zijn sterk symmetrisch en geordend over de assen, met het hoofdgebouw aan de zuidzijde en een kerkgebouw aan de noordzijde. Rondom dit ensemble zijn aan de oostzijde langs de Kennemerstraatweg typische duinvilla’s met traditionele kappen en rode pannen, verstrooid tussen de bomen gerealiseerd.

Het project betreft 20 patiëntenwoningen. Rondom het centraal gelegen ensemble zijn solitaire gebouwen gemaakt die allen gekenmerkt worden door een eigen identiteit. Met de patiëntenwoningen wordt aan deze reeks een nieuw object toegevoegd. We hebben doelbewust in vorm en materiaal geen relatie gezocht met het centrale ensemble. De vraag aan het architectenbureau was  hoe wij voor het vastgestelde bedrag van €1.000.000 incl. btw een maximale hoeveelheid woningen voor borderline patiënten konden realiseren. Op basis daarvan is het absolute minimum aan bouwkosten gehanteerd, gerelateerd aan een zo groot mogelijk ruimtelijk effect binnen de woning. En alles afgestemd op deze specifieke doelgroep.
Dit resulteerde in een neutrale plattegrond waarbij de bewoner volledig zelfstandig kan bepalen hoe in deze eenpersoonswoning zal worden geleefd. Alle overbodige deuren en wanden ten behoeve van halletjes of gangen zijn achterwege gebleven. Iedereen is verrast hoe ruim deze woning aanvoelt met toch zo’n beperkt oppervlak.

Het project is opgebouwd uit twee blokken met elk tien woningen met een eenvoudige symmetrische hoofdvorm en een architectonische sterk klassiek karakter. De vensteropeningen zijn zodanig van afmeting en ritmiek dat de muurdammen de verhouding van pilasters aannemen. In dezelfde klassieke orde is het gebouw voorzien van een zeer ijle palissade, welke dient om regen- en zonwering op te nemen. Aan de kopgevels wordt het hoofdvolume verzacht door de lagere aanbouw. Deze aanbouwen dienen tevens als entree voor bovenliggende woningen.
Om de zelfstandige identiteit van het blok te versterken is als materiaal van de gevel een baksteen gezocht die nog niet elders op het terrein voorkomt. Vanwege de klassieke geleding is een witte steen gekozen. De voegen zijn terugliggend uitgekrabd. De borstwering op de eerste verdieping is gemaakt van glaspanelen met bladprint en afgedekt met een ovaal houten railing. Beide blokken zijn verbonden door middel van een loopbrug met een eenvoudige detaillering in hout.

Ander werk