Het Hoge Heem

Uithoorn
Herstructurering
Woonzorg Nederland

In de ruimopgezette naoorlogse wijk Zijdelwaart, ligt naast een winkelcentrum het verzorgingshuis Het Hoge Heem. De ligging is ideaal gezien de nabijheid van voorzieningen en het uitzicht daarop.

Het complex bevat 144 appartementen en een recreatiezaal met 60 aanleunwoningen. Door de aangepaste wooneisen voor zelfstandig wonende ouderen en de behoefte aan meer intensieve zorg, werd het noodzakelijk het complex te herindelen en uit te breiden. Bij de algemene ruimten is een fysiotherapie praktijk toegevoegd en is de recreatiezaal met behoud van functie gewijzigd in een grand café met internet faciliteit om ook voor bezoekers van buitenaf aantrekkelijk te zijn.

Het door architect Buma ontworpen complex staat als bijzonder object gedraaid in een rechthoekige structuur. Daarmee is de oriëntatie op de zon optimaal. De uitbreiding met lichthof zet deze richting voort met een 5-laags volume dat georiënteerd is op het winkelcentrum en kruispunt. Daarmee wordt een overgang bereikt tussen de hoogbouw en de omliggende bebouwing. Dit volume is aan de onderste lagen uitgepeld en geeft vanaf de straat een bijzonder zicht op het lichthof.

De binnenzijde van het lichthof wordt bekleed met WRC latten. De gevel wordt uitgevoerd in beton breuksteen zoals bij de bestaande bouw, maar in een bijzonder (weefsel) patroon. Aan de noordzijde wordt een bescheiden 5-laags bouwdeel met 2 appartementen toegevoegd in identieke steen. Aan de oostzijde wordt een hoekvormig 2-laags bouwdeel met zelfstandige woningen in de middeldure huur gerealiseerd waardoor een groenhof ontstaat. Keuken en recreatiezaal worden volledig heringericht waarbij inspiratie gezocht is bij de grand cafés.

Ander werk