Spaar en Hout

Haarlem
Nieuwbouw in monumentale tuin
Stichting Huize Spaar en Hout

‘Architectonische bosrand in tuin van Springer’

Het project ligt in een tuin met monumentenstatus, ontworpen door Leonard Springer. Het tuinontwerp bestaat uit twee klokvormige ruimten waarvan de oost-west georiënteerde ruimte een aswerking kent die uit de oorspronkelijke formele tuin stamt. Deze aswerking is in de kenmerkende Engelse landschapsstijl nog steeds goed herkenbaar. De as wordt afgesloten van het Spaarne door het nog immer goed functionerende oudste verzorgingshuis van Haarlem, gesticht door de doopsgezinde gemeente.

Het project is een uitbreiding van het door architect Jonkheit ontworpen verzorgingshuis en biedt ruimte aan 21 cliënten die woonachtig zijn in een zogenaamde PG-setting.
Hierin bevinden zich naast individuele woon-slaapvertrekken ook collectieve woonruimten, gesplitst naar activiteiten.

De klokvormige ruimten uit het tuinontwerp zijn in de loop der tijd aan de noordzijde aangetast door de nieuwbouw uit de jaren ’60 en het gat dat is ontstaan ten gevolge van een parkeerrotonde. Het project dicht met haar langsgevel dit gat en slaat een brug tussen de bestaande bebouwing van architect Jonkheit en de voornoemde bebouwing uit de jaren ’60.
De inspiratiebron voor de gevel aan de zuidzijde is de bosrand die de klokvormige ruimten zou hebben moeten begrenzen. De gevel is volledig opgebouwd uit glazen puien met een donkergroene kleur, waarvoor scherp contrasterende cederhouten lamellen als zonwering zijn geplaatst.
Vanuit zorgvuldig geselecteerde standpunten manifesteert het gebouw zich verschillend. Vanuit het park is het nauwelijks zichtbaar en gaat het op in het “Hout”, terwijl het vanaf het voorplein een logische voortzetting is van het bestaande hoofdgebouw van Jonkheit. De geplooide gevel is het gevolg van zorgvuldige studie naar zichtlijnen, posities van bestaande bomen en reflecties en schaduwwerkingen op de glasvlakken. De noordgevel volgt naadloos de baksteenarchitectuur van Jonkheit en voegt zich probleemloos naar de grootschalige ontwikkeling van het neven liggende terrein.

Ander werk