De Nieuwpoort

Alkmaar
Aanleunwoningen
Van Alckmaer voor wonen

Midden in de naoorlogse wijk Overdie in Alkmaar ligt het zorgcentrum De Nieuwpoort. De wijk kent een helder gestructureerde opzet met een menging van eengezinswoningen en vier-laagse appartementenblokken. Het zorgcentrum steekt daar met een fors volume bovenuit.

Aan de bestaande intramurale appartementen worden nieuwe toegevoegd die speciaal bedoeld zijn voor geestelijk gehandicapte cliënten. De annexen van de uitbreiding Nieuwpoort vormen een functionele aanvulling op het door wonen gedomineerde gebied.

Temeer daar deze functie wordt versterkt met sociaal culturele voorzieningen voor geestelijk gehandicapte cliënten, die tevens dienst kan doen voor de buurt. De aanvankelijk in de bouwmassa opgenomen functie is daarom als een separaat object uitgewerkt.

De geprojecteerde nieuwbouw vormt een overgang van de drie-laagse zijvleugel en de noordelijk gelegen appartementen en de twee-laagse bebouwing van de aanleunwoningen. In de vormgeving is aansluiting gezocht met de sterk horizontaal gelegen buurblokken. De gevels zijn zeer transparant van opzet door de erkers en de toepassing van houten latten als gevelbekleding. De sociaalculturele functie is opgenomen in een bouwdeel met een “vrije vorm” die met een glazen pergola-achtige gang is verbonden. Het centraal in de omsloten tuin geprojecteerde blokje is opgebouwd uit 2 onderlinge delen, verbonden door een doorgaande gang.
Een deel is een rechthoekig abstract volume en wordt uitgevoerd in op tuinhuisjes geïnspireerd materiaal, zoals houten stammetjes en een mossedum dak. Het andere deel is als vrije vorm uitgewerkt waarbij de gevel als het ware laveert tussen de bestaande bomen. De vorm wordt gestructureerd door houten spanten die van binnenuit doorlopen naar buiten. Daartussen is een gewelfde transparante gevel gespannen, voorzien van identieke houten latten zoals in de hoogbouw.

Ander werk