Darwinhof Zandvoort Noord

Zandvoort
“Levensloopbestendige” appartementen
De Key

‘Hoog en laag in harmonie’

Zandvoort-Noord is een unieke naoorlogse locatie midden in een duinlandschap. De typische wederopbouwarchitectuur met hoge galerijflats maakt dat de wijk onvoldoende haar kwaliteit weergeeft. In het centrum van de wijk worden pogingen gedaan de ruimtelijkheid te verbeteren door meer intimiteit en concentratie van functies te bereiken. De Duinroos vormt één van de projecten die de ruimtelijke diversiteit moeten verbeteren.

Taak

Het project voorziet in 66 woningen verdeeld over 2 locaties. De woningen zijn afgestemd op de doelgroep senioren, waarvoor een speciale plattegrond is gehanteerd. In verband met het intensieve grondgebruik in het centrum bevindt zich onder het complex van 57 appartementen een parkeergarage. In het gebouw is tevens een kinderdagverblijf opgenomen.

Het stedenbouwkundig plan schreef een massaopbouw voor, waarbij vrij stevige bebouwing aan de door eengezinswoningen gedomineerde Farenheitstraat en een breed en hoog volume aan de Flemingstraat zouden worden geprojecteerd. Dat laatste volume bleek niet geschikt te zijn voor het gewenste typologische woonprogramma en voor de Farenheitstraat vonden wij de bebouwing te fors. Dit is opgelost door het centraal gelegen volume uit te voeren in twee gebouwen, verbonden door een atrium. Daarmee werd voldoende capaciteit gevonden om het project haalbaar te houden. Het project is hoofdzakelijk in baksteen uitgevoerd en sluit aan bij de omliggende woningbouw. De gevelopeningen zijn in combinatie met de brede balkons van 7,5 meter industrieel uitgevoerd, waarbij consoles vermeden zijn door deze te integreren in de oplegging van de balkonplaten. Om daglicht en uitzicht vanuit de slaapkamer te kunnen garanderen, is het forse balkon daar ter plaatse voorzien van een gat. De verschijningsvorm van deze gevel sluit enerzijds aan bij de veelvoorkomende galerijflat, maar is door geraffineerde vormgeving en het spel van licht en donker in de balkonplaat, toch gevarieerd.

Ander werk