Raadhuis Haarlemmermeer

Hoofddorp
In fase uitgevoerd
Gemeentebestuur Haarlemmermeer

‘Een groeiend gebouw voor een groeiende gemeente’

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer was in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een snel groeiende gemeente. Het gebouw is gesitueerd op een locatie die vooral gekenmerkt was door leegte, kleinschalige bebouwing en een beperkte winkelfunctie. Inmiddels is de omgeving met de laatste stedenbouwkundige inzichten compleet getransformeerd.

Het gebouw bevat het bestuurlijke centrum inclusief het ambtenaren apparaat. De oprichter van ons kantoor, Henk Brakel, ontwierp één gebouw dat mee kon groeien met het aantal inwoners. De entree, de burgerzaal en het bestuurlijk centrum werden echter al op een gemeente van meer dan 150.000 inwoners ontworpen en gerealiseerd. In de loop der jaren is bij verschillende fasen, van uitbreiding en structureel interne verbouwingen, het bureau stelselmatig betrokken geweest.

Het gebouw is een mooi voorbeeld van het structuralisme dat in de jaren zeventig een dominante stroming in de architectuur was. Dat Brakel dit met de nodige nuance deed blijkt uit de voorgevel die een strakke rooilijn op de pleingevel richt met een transparante vormgeving van de raadszaal. Daarmee bevindt de publieke functie van het politiek debat zich midden op het plein. De bijzondere houten constructie die kenmerkend is voor de architectuur  van deze raadszaal verwijst naar de karakteristieke vorm van het Cruquius gemaal. Bijzonder is dat de raadszaal precies op N.A.P. ligt. Dit is zelfs bepalend geweest voor de vloerbedekking in de raadzaal. Waarbij de diep blauwe kleur verwijst naar het water en het sisal op de tribune naar het riet. In het ruimtelijke concept van de huisvesting van de beambten is de groei een structurerend aspect. Dit heeft geleid tot een organische groei van kleinschalige kubusvormige bouwvolumes van drie verdiepingen die met glazen gangen tot een geheel gesmeed zijn. In de laatste fase heeft dat geleid tot een compositie met een centrale groene ruimte.

Ander werk