Saendelft

Broek in Waterland
Saendelft
43 koopwoningen
OBAN + van der Gragt
Nominatie Architectuurprijs

‘Zaanse dorpsarchitectuur’

Naast een zorgvuldige analyse m.b.t. kavelgrootte, differentiatie in bouwmassa, e.d. is ook gezocht naar een ander (smaller) wegprofiel dan in Saendelft gebruikelijk is. De parkeeroplossing, de detaillering en materiaalgebruik van de wegen zijn kleinschalig en specifiek voor dit thema. Als extra kwalitatief element is aanvullend een waterloop in de verkaveling ingepast. De overgang van privé naar openbaar heeft veel aandacht gekregen. Er zijn diverse erfafscheidingen ontworpen en toegepast op specifieke locaties.
Verder is uiteraard gezocht naar de karakteristieken welke bijzonder zijn voor Broek in Waterland. Hoe kunnen deze uitgangspunten op een hedendaagse manier worden ingezet in Saendelft.

In Saendelft wordt per plandeel gewerkt volgens een bepaald thema. Ons bureau is gevraagd voor drie thema’s een plan te ontwerpen: het Nieuwe Bouwen, Klassiek en Broek in Waterland. Deze drie locaties liggen naast elkaar, waarbij Broek in Waterland aan het eind van de ontsluitingsweg is gelegen. Dit gaf de vrijheid om ook binnen de verkaveling heel specifiek te ontwerpen op het thema.

Gezien deze kleinschalige locatie is in overleg met de opdrachtgever en de stedenbouwkundige gekozen voor 43 stuks vrijstaande en 2 onder 1 kapwoningen. Voor de plattegronden is gekozen voor een opzet waarbij er altijd een woonfunctie aan de tuinkant en één aan de voorzijde is gesitueerd. Het basisprogramma voldoet aan de eisen van deze tijd. D.m.v. aanbouwen kan het woonprogramma verbijzonderd worden en inspelen op de specifiek locatie van de individuele woning. Een deel is standaard meegenomen, een deel is als uitgetekende optie aan de kopers aangeboden. Door een aantrekkelijke prijsstelling is hier goed gebruik van gemaakt. Extra aandacht is ook besteed aan de diverse detailleringen van kap, goot, houten beschietingen en aanbouwen. Door de heldere hoofdstructuur, de diversiteit aan woningen, de afwisselende materialen, een goede detaillering en op specifieke plekken bijzondere toevoegingen is een bijzonder woningbouwproject ontstaan.

Ander werk