Bouw Informatie Management

BIM staat voor (Building Information Modelling) Bouw
Informatie Model, dit dekt echter niet geheel de lading
daarom is “Bouw Informatie Management” een betere term.
De essentie van BIM is dat er samengewerkt wordt in één
3D model waarin informatie gecoördineerd wordt verzameld
van verschillende disciplines (bouwkundig, constructies,
installaties en overige).